Word fan

De functies van de huid

De huid vormt een krachtige barrière voor ons lichaam en bedekt het van kop tot teen. Onze huid is een complex orgaan dat meerdere functies vervult die onontbeerlijk zijn voor een goede werking van het organisme.

Gewijzigd op 02/04/2012

De vector van onze gevoelens


De huid is in de eerste plaats het orgaan waarmee we kunnen voelen. Dit zintuig is noodzakelijk om te kunnen overleven: het waarschuwt ons voor agressies van buitenaf en stelt ons in staat affectie te tonen voor onze medemens.

Dankzij de talrijke receptoren en zintuiglijke cellichaampjes kunnen we via onze huid invloeden van buitenaf gewaarworden en analyseren: druk, aanrakingen, trillingen, warmte, pijn ... Deze receptoren bestaan uit verschillende soorten en elke soort is verantwoordelijk voor een bepaald type gewaarwording. Ze verzamelen de zintuiglijke informatie en geven ze vervolgens door aan de hersenen via een netwerk van zenuwvezels. Daar wordt de informatie geanalyseerd en de geschikte reactie bepaald.


Een barrière tegen aanvallen


De huid vormt bovendien een beschermende barrière tegen vele aanvallen uit onze omgeving:
 
  • Mechanische druk


Door de elasticiteit van de lederhuid en de dikke laag vetweefsels in de opperhuid (hypodermis) kan onze huid het organisme beschermen tegen schokken. Als een bepaald deel van lichaam herhaaldelijk met wrijvingen in contact komt, dan wordt de hoornlaag (de buitenste laag van de huid) op die plek dikker om de druk op te vangen.

 
  • Binnendringing van vreemde stoffen


De hoornlaag bestaat uit corneocyten die worden samengehouden door lipiden, en vormt een haast ondoordringbare mantel. Haar functie? Het binnendringen van schadelijke chemische stoffen in het organisme voorkomen.

Bovendien is ze voortdurend bedekt door de hydrolipide laag die bestaat uit zweet, vocht en verzwakte eiwitten door 'verhoorning'. Dankzij haar zure pH-waarde (tussen 4,5 en 5,5) vormt de hydrolipide laag een gunstige omgeving voor 'goede' bacteriën die tussen de corneocyten gedijen (ruim 1000 per m²). Ook voorkomt deze laag dat ongewenste bacteriën, schimmels en virussen zich vermenigvuldigen en in het organisme binnendringen. M.a.w. het evenwicht van de hydrolipide laag is essentieel voor een gezonde huid: als ze van samenstelling verandert, kan onze huid haar barrièrefunctie niet langer doeltreffend uitvoeren en wordt ze gevoeliger voor agressies en infecties.

Als een vreemd lichaam er toch in slaagt om de hydrolipide laag binnen te dringen, dan schakelt de huid het immuunsysteem in om de binnendringer het hoofd te bieden. Zodra een vreemde stof op de huid wordt ontdekt, zorgen de keratinocyten voor de aanmaak van peptiden die de bacteriën te lijf gaan door hun grote antibacteriële werking. Vervolgens schieten de Langerhanscellen in actie. Deze 'schildwachters' van de huid vangen de ongewenste binnendringers op en geven ze door aan de T-lymfocyten. Deze dodelijke cellen zorgen op hun beurt voor de uitschakeling van de ongewenste gasten. Bovendien beschikt onze lederhuid over een bijkomend verdedigingswapen: de bacteriën of virussen die toch aan de Langerhanscellen weten te ontkomen, worden opgespoord en vernietigd door de macrofagen.

 
  • UV-stralen


Onze opperhuid bestaat uit melanocyten: deze cellen zorgen voor de aanmaak van een natuurlijk donker pigment, nl. melanine. Ze verspreiden dit pigment naar de nabijgelegen keratinocyten via zogenaamde dendrieten (uitlopers van zenuwcellen met meerdere vertakkingen).
Wanneer de huid aan de zon wordt blootgesteld, maken de melanocyten meer melanine aan en worden de dendrieten langer. Op deze manier beschikt de huid over een dubbele, natuurlijke bescherming tegen het licht:

          - De melanine absorbeert de uv-stralen zodat ze niet tot de diepere en meer kwetsbare huidlagen kunnen doordringen.
          - De keratinocyten die boordevol melanine zitten, nemen toe in omvang en zo wordt de hoornlaag dikker.

Boven een zekere hoeveelheid uv-straling is huidbeschadiging echter onvermijdelijk. Deze tolerantiedrempel is bij iedereen verschillend: personen met een erg bleke huid hebben de minste weerstand.

 


Regeling van de lichaamstemperatuur


De temperatuur aan de buitenkant van onze huid schommelt meestal tussen 28 en 32°. Ze kan zich echter zonder problemen tussen 20 en 40° bevinden. Maar de binnentemperatuur van ons organisme moet voortdurend rond de 37° blijven om goed te functioneren. De huid speelt een belangrijke rol in het behouden van deze constante lichaamstemperatuur:
 
  • Bij warmte (koorts of hoge buitentemperatuur) zetten de bloedvaten die de huid van bloed voorzien, zich uit: zo circuleert er meer bloed aan de oppervlakte en wordt er warmte afgegeven. Tegelijkertijd scheiden ook de zweetklieren meer vocht af om het teveel aan warmte af te voeren.
  • Bij koude daarentegen neemt de zweetafscheiding af en trekken de bloedvaten samen. Op die manier treedt de huid op als 'isolator' om de warmte binnen in het lichaam zo goed mogelijk vast te houden.

Onze filosofie

Meer informatie

Onze engagementen

Meer informatie

Onze filosofie

Meer informatie