Word fan

Gewijzigd op 20/09/2018
BEDRIJFSNAAM
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM
17, rue de Neuilly – Impasse Passoir – F-92110 Clichy-la-garenne – Frankrijk
Tel. +33 (0) 1 47 37 80 79 – Fax. +33 (0) 1 47 37 90 88 – e-mail: info@labo-acm.com
SAS (vereenvoudigde aandelen vennootschap) met een kapitaal van 814.000 euro –
Handelsregister Nanterre B 433 367 497 - SIRET 433 367 497 00024 –
BTW/VAT FR57433367497

Verantwoordelijke voor de redactie: Thierry Léveillé Nizerolle

REALISATIE
Shokola
Agence de communication digitale
6, passage Tenaille
F-75014 Parijs
Frankrijk
Tel.: +33(0)1 40 47 51 48
http://www.shokola.com

HOSTING
OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
T: +33(0)8 203 203 63
www.ovh.com

TOEPASSELIJKE WET
De Website en de wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

EIGENDOM De website www.noviderm.com en zijn subdomeinen, inclusief de domeinnamen, de inhoud in om het even welke vorm, zijn grafische vormgeving, zijn het eigendom van Laboratoire dermatologique ACM -

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT
Auteursrechten / Copyright

De merken en logo's die op deze website voorkomen zijn geregistreerde handelsmerken van ACM. Er mag geen licentie of gebruiksrecht worden toegekend aan handelsmerken of logo's die op de website voorkomen en die derhalve niet kunnen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Alle andere elementen op deze website (teksten, grafische elementen of multimedia) zijn het eigendom van ACM en hun respectievelijke auteurs. Het feit dat de gegevens van deze website op een ander medium kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen, geeft in geen geval het recht om de vermeldingen van auteursrecht op de bronnen van deze website te wissen, te onttrekken of te wijzigen of om de bronnen van deze website te wijzigen.

Elke ongeoorloofde reproductie of verspreiding van alle of een deel van de elementen en gegevens op deze website (afbeeldingen, artikelen, foto's, logo's, merken, video's, interviews, geluid, teksten databases, enz.) is verboden en ongeacht of het een elektronisch medium (web, intranet, cd-rom, enz.) en/of een drager van papier is.

De inhoud is beschikbaar voor persoonlijk en niet voor collectief gebruik. Het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom, onder de bepalingen van artikel L.122-5.2° en 3°a, staat enerzijds toe dat “de kopieën of reproducties strikt gereserveerd zijn voor het privégebruik van de persoon die ze kopieert en niet bedoeld zijn voor collectief gebruik” en, anderzijds, dat analyses en korte citaten bedoeld zijn als voorbeeld of illustratie, “elke afbeelding of reproductie geheel of gedeeltelijk gemaakt zonder de toestemming van de auteur of zijn rechtverkrijgenden of rechtsopvolgers is onwettig” (artikel L.122-4).

Vermelde weergave of reproductie, op welke manier dan ook, zal derhalve een inbreuk vormen die met name wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Franse Wetboek inzake intellectuele eigendom; en/of handelingen van oneerlijke concurrentie en/of parasitisme brengen de verantwoordelijkheid met zich mee van personen die zich ermee bezighouden.

TOEGANG WEBSITE
ACM behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de gehele of een deel van de website te wijzigen, te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, waaronder met name de inhoud, de functies of de uren van beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving en ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen.

FOTOCREDITS
© NOVIDERM

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
ACM verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te handhaven van alle persoonlijke gegevens die ze over de Gebruiker verzamelt (met name via zijn abonnement op de nieuwsbrief, zijn deelname aan prijsvragen of zijn online aankopen). De verzamelde gegevens zijn onderdeel van de computerve
rwerking bestemd voor klantenbeheer (contracten, bestellingen, leveringen, facturen, rekeningen van klanten en loyaliteitsaccounts) en de ontwikkeling van handelsstatistieken. De ontvanger van gegevens is de Vennootschap ACM

INFORMATICA EN VRIJHEDEN • In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet “Informatique et Libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978 en nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 heeft iedereen die zijn adresgegevens of andere persoonsgegevens op deze website heeft achtergelaten een recht op toegang, rectificatie, informatie of verwijdering van persoonsgegevens betreffende hem door zijn verzoek te sturen naar het volgende adres:
Laboratoire Dermatologique ACM
17, rue de Neuilly – Impasse Passoir – F-92110 Clichy-la-garenne – Frankrijk
Voor meer informatie over de wet Informatique et Libertés kunt u de website van de CNIL (de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) raadplegen.

Verklaring CNIL nr. 1772599
Wijziging van deze voorwaarden

Ons bedrijf informeert u dat deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud door u te zijn geaccepteerd wanneer u na de publicatie ervan de website bezoekt. We adviseren u deze rubriek regelmatig te raadplegen.

Onze engagementen

Meer informatie

Duurzame ontwikkeling

Meer informatie

Onze filosofie

Meer informatie